Galyum 68 (PSMA)

Galyum-68 PSMA PET Nedir?

Erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanseri tanı ve tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. PSMA yani Prostat Spesifik Membran Antijeni, prostat kanserlerinin yaklaşık olarak %95’inde tümör yüzeylerinde bulunan küçük bir moleküldür. Bu molekül  Nükleer Tıp Bölümünde Galyum-68 ile işaretlenerek Prostat kanserli hastaların görüntülenmesinde kullanılabilmektedir. Daha çok hastalığın nüksünü değerlendirmede, metastazını saptamada ayrıca primer hastalığın tanısında da kullanılabilmektedir. Ga-68 PSMA PET ayrıca Lut-177 PSMA tedavisi için de bir gösterge olup, hastanın tedaviye uygun olup olmadığını ve tedavi yapılır ise tedavi sonrası değerlendirmelerde de kullanılabilmektedir.

 

Galyum-68 DOTA TATE PET/BT Nedir?

Nöroendokrin tümörler (NET), vücutta hormon salgılayan hücrelerle sinir hücrelerinin birleşim bölgelerinde bulunan ve sinirsel uyarılarla hormonların salgılanmasını sağlayan hücrelerdir. Bu hücreler vücudun her yerinde olduğundan NET ler vücuttaki herhangi bir organdan kaynaklanabilirler. Ancak en sık sindirim sistemi, pankreas ve akciğerden köken alırlar. Bu hastalıkların görüntülemesinde uzun süre Oktreotid sintigrafisi kullanıldı. Ancak PET görüntülemeler ve yeni ilaçların geliştirilmesi ile Galyum-68 DOTA TATE PET/BT nöroendokrin tümörlerin görüntülemesinde yerini aldı.

Ga-68 DOTA PET/BT nöroendokrin tümörlerin tanısı ve evrelemesinde,

 

  • Yeniden Evrelenmesinde: Residüel, rekürren ve progresif hastalık ayırımı
  • Tedavi seçiminde: Metastatik hastalıkta Lut-177 Peptid Reseptör Radyonüklid Tedavisine uygunluğun değerlendirilmesi
  • Tedaviye Yanıt Değerlendirmede,
  • Semptomları olup biokimyasal olarak hastalığı olan, radyolojik olarak ise odak bulunamayan hastalarda
  • Primer odak araştırmada: Metastatik lezyondan tanısı olan hastalarda, primer odak araştırması için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hızlı Arama Whatsapp