PET-CT

PET/BT Nedir?

Pozitron emisyon tomografisi (PET)  teknolojisi,  bilgisayarlı tomografi (BT) ile birleştirilerek, bir çok hastalığın teşhisine olanak sağlayan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Kanserin ilk teşhisi, evrelemesi, hastalığın yaygınlığının belirlenmesi, doğru bir tedavi planı çıkarılması ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi için tüm aşamalar PET/BT cihazı ile gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca kanserin yenileyip yenilememesi, metastaz denen başka dokulara sıçrama yapması yine FDG PET/BT ile rahatlıkla yapılabilmektedir.

Çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tespit edilmiş kitlelerin, kanser metabolizması gösterip göstermediği PET-BT ile teşhis edilir. Eğer kitlede tutulum pozitif ise bu kitle fazla miktarda glikoz tüketiyordur ve kanser olma ihtimali fazladır. PET/BT işlemi için hastadan en az 4-6 saat açlık gereklidir. Öncelikle hastanın kan şekeri ölçülür. Kan şekeri istenilen sınırlarda ise damardan radyoaktif madde ile işaretli şeker analoğu olan Florodeoksiglikoz (FDG) enjekte edilir. Radyoaktif maddeler çeşitli olmakla birlikte en fazla kullanılanı F-18 Florodeoksiglikoz’ dur. Enjeksiyonu takiben hasta bir saat kadar ilacın dağılması için bekletilir. Ardından PET/BT cihazında çekime alınır.

 

Neden PET / BT

PET sonuçlarının doktorunuzun olası sağlık probleminiz ile ilgili teşhisine çok önemli katkıları olmaktadır. PET çalışması sadece tanıya değil doktorunuzun değişik tedavi yöntemlerinin sonucunu tahmin etmesine ve sizin için en yararlı tedavi yaklaşımını tercih etmesine, tedavi cevabını değerlendirmesine katkıda bulunur; eğer tedavi yanıtı yeterli değilse daha etkin tedavi yöntemlerine yönlenilmesine yardımcı olur. PET/ BT nüks hastalığın ve yaygın hastalığın ( metastazların ) erken dönemde yüksek doğrulukla teşhisini sağlamaktadır.

PET/ BT Nasıl Yapılmaktadır?

Hastalık ile ilgili hikayenizin alınmasından ve daha önce çekilen filmlerinizin değerlendirilmesinden sonra hasta hazırlama odamıza alınacaksınız. Burada deneyimli hemşirelerimiz tarafından açlık kan şekerinizin değerlendirilmesinden sonra radyofarmasötik (görüntüleme maddesi ) enjeksiyonu için damar yolunuz açılacak. Bu radyofarmasötik (çoğunlukla şeker benzeri molekül olan 18F-FDG) daha önce birçok kalite kontrollerden geçmiş, alerjik etkisi olmayan radyoaktif maddedir. Radyofarmasötik enjeksiyonundan sonra verilen maddenin vücudunuza dağılması için 30-60 dakika kadar yatar pozisyonda istirahat edeceksiniz. Eğer beyin görüntülenmesi için başvurduysanız radyofarmasötik enjeksiyonu öncesi 20-30 dakika boyunca sessiz, loş bir odada, bir şey okumadan ve dinlemeden beyini uyarılara kapatarak, dinlenmeniz sağlanacaktır. 

Enjeksiyon sonrası istirahat süresi tamamlandıktan sonra çekim odamıza alınacaksınız, teknisyenlerimiz tarafından rahat çekim yatağında size pozisyon verildikten sonra 20-25 dakika sürecek olan çekiminiz başlayacaktır. Çekim sırasında yatak yavaşça hareket edecek, vücudunuz cihazın halka şeklindeki görüntü toplama parçasından geçecek, böylece kapalı bir mekanda kalmayacaksınız. PET/ BT cihazımız klostrofobisi ( kapalı yerde kalma korkusu ) olan hastalarımız için çok elverişlidir. Çekim süresince sizden hareketsiz bir şekilde, rahat nefes alarak yatmanız beklenecek. Hareketler görüntülerde bazen çekim tekrarı gerektirebilecek değerlendirme zorluklarına yol açabilmektedir.

Çekiminiz tamamlandıktan sonra görüntülerde teknik problemler açısından ön değerlendirme yapılacaktır. Eğer ek bir çekime ihtiyaç duyulmazsa, daha sonra merkezimizden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Çekiminiz tamamlandıktan hemen sonra birşeyler yiyip içebilirsiniz. PET/ BT incelemesi hasta hazırlığı ve çekim süresi ile birlikte toplam 2-3 saat kadar sürmektedir.

PET /BT Çekiminde Risk Nedir ?

PET/ BT görüntülemesi BT, MRG veya diğer nükleer tıp incelemelerine benzer bir uygulamadır. Verilen radyoaktif madde kısa yarıömürlü bir maddedir ve böbrekler yoluyla kısa sürede vücuttan atılmaktadır. Aldığınız radyasyon dozu birkaç akciğer grafisinden fazla olmamakla birlikte, ekstra güvenlik açısından verilen madde vücudunuzdan tamamen atılana kadar ( 4-6 saat ) küçük çocuklar ve hamile bayanlar ile yakın temasta bulunmamanız önerilmektedir.

Hızlı Arama Whatsapp